top of page

На вниманието на всички родители, членове на клуба, треньори и любители!!! От 25.01.2019г. всички плащания свързани с дейността на тенис клуба, ще се извършват единствено на Рецепция. Всички плащания извън рецепция, ще се считат за нерегламентирани и невалидни,  за които нашият Тенис клуб не носи отговорност.

ТЕНИС КЛУБ „НИКА БУРГАС"

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ПОЛЗВАНЕ НА КОРТОВЕТЕ

Работното време на Тенис клуб Ника Бургас e от 8.00 до 22.00 часа. Информация за графика на кортовете и футболното игрище се получава от Рецепция.

 

Желателно е клиентите на Тенис клуб Ника Бургас след пристигане в Клуба, да се информират на Рецепция с цел точно следване на текущия график, както и да уведомяват за настъпили промени.

 

Пушенето в комплекса е позволено само на предназначените за това места.

 

Внасянето на алкохол в Тенис комплекса е забранено.

 

Забранени са всякакви игри с хазартен подтекст и характер.

 

Всяка услуга се заплаща, предварително на Рецепция.

 

Резервации се приемат по телефон, по Интернет или лично на Рецепция.

 

Анулиране на резервация може да се прави минимум 24 часа предварително. В противен случай направената резервация следва да бъде платена.

 

Клиентите започнали часа си със закъснение следва да освободят корта навреме за следващия час.

 

Времетраенето на часа по тенис на открито е 55 минути. Пет минути се предвиждат за изчеткване на корта (задължение на играчите), поливане (задължение на Клуба).

 

Клиентите, имащи запитвания по отношение на бъдещи резервации се уведомяват лично по телефона в най-кратък срок.

 

Тенис кортовете могат да бъдат ползвани само за игра на тенис.

 

Играещите трябва да бъдат в спортен екип и тенис маратонки за червен корт. Не се разрешава игра с маратонки тип ”джогинг” или обувки за футбол.

 

Не се разрешава игра без тениска.

 

Няма да се допускат клиенти видимо употребили алкохол, и такива които се държат непристойно и неспортсменски.

 

На територията на Клуба са разположени камери за видео-наблюдение, осигуряващи сигурността и спокойствието на клиентите.

Всеки клиент на територията на Клуба може да бъде заснет с разрешение или случайно от служител на клуба за нуждите  (уебсайт, Фейсбук, клипове и други) при спазване на конфиденциалност. Клубът не дължи заплащане в случай, че използва снимки или видео материал, заснети на територията на клуба.

 

 

Треньор/Инструктор, който не е в трудово-правни отношения с Клуба и няма лиценз към БФТ или не притежава международно призната диплома за своята квалификация, няма право да работи и играе в Клуба.

Външен треньор се допуска само след разрешение от Управител.

 

Ползването на съоръженията от посетител на Клуба по начин, нарушаващ целостта или довеждащ до невъзможността за по-нататъшна употреба създава предпоставка за търсене на имуществена отговорност.

 

Клубът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи оставени без надзор, но ще съдейства за преглеждане на видеозапис. Забравена собственост се пази в продължение на 30 дни, след този срок Клубът не носи отговорност.

 

Клубът не поема отговорност за настъпили травми и инциденти по време на игра.

 

 

Права и задължения на клиентите

 

 • да използва съоръженията в съответствие с Правилника за вътрешния ред;

 • да пази доброто име на Клуба;

 • да се съобразява с удобството на останалите посетители;

 • да пази имуществото на Клуба;

 • да носи отговорност за личните си вещи.

 

 

Права и задължения на Тенис клуб „Ника Бургас"

 

 • служителите на Клуба не осъществяват контрол върху играещите на площадката деца извън кортовете – това е грижа на техните родители;

 • да съобщава своевременно на клиентите за промени в Правилника за вътрешния ред;

 • да уведомява своевременно клиентите на Клуба за всички промени в графика на отделните спортове;

 • да контролира спазването на Правилника за вътрешния ред от всички посетители на Клуба;

 • да гарантира обслужване от висококвалифициран персонал – треньори, инструктори, администратори;

 • да предоставя  професионално качество на услугите;

 • да поддържа  спортните съоръжения в технически изправен вид;

 • да поддържа  хигиената на територията на Клуба;

 • ръководството може да анулира или да отказва резервации в случаи на организиране на турнири, ремонтни работи или непредвидени ситуации. В тези случаи клиентите биват предварително уведомявани и часовете могат да бъдат отигравани.

bottom of page