Ден втори Eurobuilding Engineering Grand Cup 2019


Вторият ден от турнира протича усилено и много слънчево.

Днешният ден се играят групите от двойки мъжки, женски и смесени .

Отново пожелаваме успех на всички участници!

46 views0 comments