top of page

Ден втори Eurobuilding Engineering Grand Cup 2019


Вторият ден от турнира протича усилено и много слънчево.

Днешният ден се играят групите от двойки мъжки, женски и смесени .

Отново пожелаваме успех на всички участници!

47 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page